महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

कारागृहात केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात कैद्यांना
वैयक्तिक कर्ज दिलं जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्जासाठी 7 टक्के
व्याज आकारणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.