रिफायनरी प्रकल्पासाठी नाणारऐवजी बारसू येथील जागा सुचवून शिवसेना मागील दरवाज्याने प्रकल्प रेटत आहे, असं वाटतं का?

Leave a Reply

Your email address will not be published.